Tên đăng nhập

tan311

Họ và tên

Chiju

Email

t0948582733@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-31 14:04:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500