Tên đăng nhập

nguyendinhtainbk

Họ và tên

Nguyễn Đình Tài

Email

nguyendinhtailop5a3mk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-16 14:41:12

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500