Tên đăng nhập

daihiep

Họ và tên

Nguyễn Văn Faker

Email

ok123

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-26 14:58:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500