Tên đăng nhập

minhfxb

Họ và tên

Nguyễn Khôi MInh

Email

minhfxb@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-14 7:11:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500