Tên đăng nhập

NEWHOPE2k5

Họ và tên

minh20cm

Email

lamdeogicomatkhau01@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Nhat Minh

Đăng ký lúc

2021-05-26 13:54:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500