Tên đăng nhập

vuavisao

Họ và tên

Nguyễn Hải An

Email

vuavisao18062005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-16 8:15:47

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 02 6 / 10 1481 (-19)
Điểm ban đầu 1500