Tên đăng nhập

hoangdat2k7

Họ và tên

Trần Hoàng Đạt

Email

tranhoangdat04072007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:03:25

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500