Tên đăng nhập

K25TIN24

Họ và tên

Hồ Thị Hải Tiến

Email

tiennhim1308@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:09:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500