Tên đăng nhập

vinhchuthanh

Họ và tên

thanhvinh

Email

vinhchuthanhvblc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-31 7:20:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Vinh ngu doc di 2023-01-03 9:27:29

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500