Tên đăng nhập

K26TINO2

Họ và tên

Nguyễn Tùng Bách

Email

bach2711@gmail.com

Chữ ký cá nhân

bách học giỏi xin chào các bẻn

Đăng ký lúc

2021-02-27 3:31:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500