# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
301 Bùi Tiến Duy 0 1500
302 le chi lien 0 1500
303 Le Dang 1 1500
304 Vòng Vĩnh Toàn 6 1500
305 hieudz 1 1500
306 Phạm Đức Hào 12 1500
307 Nanaboo 0 1500
308 Le hung 0 1500
309 Trần Thu Thảo 3 1500
310 Nguyễn Song Đức 12 1500
311 stroke of fortune 32 1500
312 Đào Anh Quân 2 1500
313 lê ngọc trọng nhân 0 1500
314 nmh 0 1500
315 Võ Trường Thịnh 7 1500
316 Đỗ Trung Hòa 1 1500
317 Dương 9 1500
318 minhminhit06 4 1500
319 Đặng Đức Thịnh 1 1500
320 Dương Nguyễn 7 1500
321 Nguyễn Lê Hoàng Trung 3 1500
322 lds 2 1500
323 NGUYỄN HÒA THUẬN 2 1500
324 nguyendonganh 0 1500
325 Nguyễn Lương Thắng 2 1500
326 Lê Trọng Đức Anh 1 1500
327 le minh nhat 9 1500
328 promise 1 1500
329 Trần Hoàng Dương 8 1500
330 Nguyễn Minh 1500
331 Nghiêm Thanh Tùng 13 1500
332 Nghiêm Lê Duy Anh 0 1500
333 Trần Minh Tiến 2 1500
334 Hades 39 1500
335 Lê Duy Hiếu 1500
336 Đào Hải Nguyên 1 1500
337 Ta Huynh Dat 2 1500
338 Tăng Xuân Bắc 4 1500
339 Nvhuan 0 1500
340 nguyen duc anh 2 1500
341 TLam 9 1500
342 Trịnh Trọng Nghĩa 20 1500
343 Bùi Đình Long-11a4 1 1500
344 Huỳnh Bảo Khang 1 1500
345 Nguyễn Kiên 1500
346 aaa 1 1500
347 Lê Minh Hoàng 7 1500
348 Le Xuan Nam 0 1500
349 Lê Thị Bích Trâm 8 1500
350 Nguyen Quang Duy 1 1500