Tên đăng nhập

ninhgvtin

Họ và tên

nguyễn văn ninh

Email

ninhgvtin@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-14 4:28:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500