Tên đăng nhập

khang0703

Họ và tên

Nguyễn Đức Khang

Email

khangnguyenduc739@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 7:24:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500