Tên đăng nhập

liemdinat

Họ và tên

Bui Thai Son

Email

buithaison2k7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-29 12:45:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500