Tên đăng nhập

ndt

Họ và tên

Nguyễn Anh Dũng

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-24 3:35:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500