Tên đăng nhập

ngocbach07

Họ và tên

backs

Email

backsthebeck@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-22 16:10:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500