# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Kẻ Lót Đường 13 1500
2 Ngô Minh Đức 1 1500
3 Jack 24 1500
4 Châu Nhật Tăng 1500
5 _HyG_ 1 1500
6 hmm 1 1500
7 Just a Shrimp 7 1500
8 Lê Gia Khiêm 1 1500
9 Thái Lâm 1 1500
10 Lê Dương Hiếu Nghĩa 1500
11 Nguyễn Thành Luân 1 1500
12 Võ Vũ Luân 1 1500
13 BUI THI TUONG VI 0 1500
14 Nguyễn Trường Thịnh 0 1500
15 Đinh Hữu Duy 7 1500
16 Nguyen Nhu Phuoc 0 1500
17 Timelimited 2 1500
18 Nguyễn Trường Thịnh 1500
19 Chau Quốc Thinh 1500
20 Trương Gia Bảo 1500
21 nguyễn lê việt quang 1 1500
22 P.Q.THANH.CNTT 1500
23 0834038669 1500
24 Nguyễn Vương Nam 1 1500
25 Doan Ba Hung 2 1500
26 Phạm Tấn Tú 16 1500
27 trần dang quang 0 1500
28 Tống Văn Toàn 1500
29 Ng 1500
30 Art 2 1500
31 1-k 1500
32 L H D 41 1500
33 lehuuminhvu 3 1500
34 heboarr 5 1500
35 Lê Quốc Bảo 2 1500
36 PhamMinhVu 1500
37 Nguyễn Thành Nam 2 1500
38 Trương Tuấn Minh 1 1500
39 bfly 1 1500
40 11111111 2 1500
41 k biet 1500
42 asdadwa 1500
43 Trần Phí Bình An 1500
44 Trần Quang Huy 1500
45 phamgiatri 1500
46 1232132112 1 1500
47 123 2 1500
48 0000001 1 1500
49 sg 1 1500
50 Huân 3 1500