# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Trùm CUỐI 752 1500
2 hihihi1 607 1436
3 Phạm Thế Phong 581 1557
4 nguyen khac thu 572 1500
5 Durex+_+ 496 1500
6 BQH 347 1567
7 Hà Hoàng Hiệp 345 1390
8 Trương Tuấn Tú 344 1500
9 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
10 Nguyễn Hoàng Sơn 282 1831
11 always tle 261 1500
12 Xuân 251 1500
13 Đỗ Việt Cường 240 1500
14 Nguyễn Minh Hoàng 208 1500
15 Meow 205 1722
16 TKduybich 187 1500
17 Onii Chan 181 1500
18 Nguyễn Quốc Đạt 168 1500
19 Trần Khánh Linh 164 1500
20 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
21 Vũ Giang 159 1447
22 Tạ Thu Hà 156 1500
23 Đỗ Thị Phương Hậu 156 1500
24 Nguyễn Quốc Việt 150 1688
25 Hoàng Minh Sơn 146 1500
26 Phạm Văn Hoàng Anh Tú 146 1500
27 Phạm Thanh Lam 145 1652
28 Đặng Thái Sơn 145 1500
29 Đặng Huyền Trân 140 1630
30 Nguyễn Khắc Trung 140 1500
31 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
32 Chu Minh Quân 137 1500
33 Ninh Anh Vũ 133 1581
34 Đoàn Công Chiến 133 1500
35 Trần Trung Đức 131 1500
36 HieuLe 128 1752
37 Nguyễn Bình An 125 1500
38 Lường Ngọc An 124 1285
39 Bùi Tâm Đan 124 1500
40 Lê Minh Tâm 122 1500
41 Nguyễn Mạnh Dũng 119 1644
42 hm123 119 1500
43 ThMinh 118 1492
44 Takce 118 1500
45 Nguyễn Tuấn Anh 113 1497
46 Nguyễn Gia Bảo 110 1500
47 Nguyễn Hải Phong 109 1500
48 Nguyễn Duy Anh 108 1537
49 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
50 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500