# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Phan Minh Hùng 5 1053
2 Đồng Thị Phương Thảo 35 1147
3 Lương Tiến Đạt 24 1205
4 Vũ Xuân Lâm 9 1205
5 Trần Minh Quân 9 1215
6 Vũ Đức Minh 4 1221
7 Đặng Đình Minh 9 1255
8 Nguyễn Danh Nhân 25 1271
9 Đinh Trần Bảo Trâm 4 1277
10 Lường Ngọc An 30 1285
11 Nguyễn Thịnh Hiệp 6 1304
12 Nguyễn Trọng Anh Tú 18 1315
13 Nguyễn Tiến Đạt 19 1368
14 Vũ Minh Huyền 17 1374
15 Trần Đăng Khoa 39 1378
16 Trịnh Hà Linh 5 1382
17 Cao Viết Bảo Khánh 4 1387
18 watanabe 1 1390
19 Hà Hoàng Hiệp 344 1390
20 NguyenDinhHieu 0 1392
21 Trần Huy Hoàng 23 1396
22 Phùng Nhật Minh 46 1402
23 trần minh hoàng 75 1416
24 Nguyễn Thị Nga 1416
25 Đỗ Hải Lâm 8 1422
26 idkbro 11 1426
27 Nguyễn Anh Tú 36 1428
28 GSPVHcute 11 1434
29 hihihi1 603 1436
30 Vũ Giang 159 1447
31 Trịnh Linh 1449
32 Vũ Đức Anh 27 1456
33 Hoang Manh Hieu 5 1465
34 Nguyễn Anh Tú 1477
35 Nguyễn Hải An 23 1481
36 ThMinh 114 1492
37 Nguyễn Tuấn Anh 31 1497
38 Long Ki 9 1500
39 Lê Đức Diện 0 1500
40 Bảo Trần 5 1500
41 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
42 Nguyễn Thanh Thương 1500
43 Manhj 4 1500
44 jackpie2003 1 1500
45 Phan Anh Đức 1500
46 Pham Trung Hieu 1500
47 Tran Quoc Khanh 1 1500
48 Bùi Quang Thắng 1500
49 Truong Trung Bao 1 1500
50 Nguyễn Quốc Anh 1 1500