# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Trịnh Hà Linh 5 1382
2 Hà Hoàng Hiệp 345 1390
3 trần minh hoàng 75 1416
4 Zinoov 10 1417
5 Nguyen Duc Hieu 1 1424
6 idkbro 11 1426
7 k28tinno1+3 2 1430
8 GSPVHcute 11 1434
9 hihihi1 610 1436
10 Nguyễn Thanh Thuyên 31 1443
11 itititit 6 1443
12 Vũ Giang 160 1447
13 Trịnh Linh 1449
14 Lê Tùng Lâm 57 1457
15 Nguyễn Hải An 23 1481
16 :W 6 1486
17 Ng Duy Anh 251 1487
18 ThMinh 118 1492
19 Long Ki 9 1500
20 Lê Đức Diện 0 1500
21 Bảo Trần 5 1500
22 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
23 Nguyễn Thanh Thương 1500
24 Manhj 4 1500
25 jackpie2003 1 1500
26 Phan Anh Đức 1500
27 Pham Trung Hieu 1500
28 Tran Quoc Khanh 1 1500
29 Bùi Quang Thắng 1500
30 Truong Trung Bao 1 1500
31 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
32 Phạm Hoàng Vũ 0 1500
33 QuáchHoàngHuy 1500
34 Vo Hoan Phuc 1 1500
35 KinoSpai 2 1500
36 hello 1 1500
37 lacdabietvapco 1 1500
38 Trịnh Nguyễn Tuấn Minh 0 1500
39 Trùm CUỐI 779 1500
40 majormen 2 1500
41 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
42 Lê Nguyễn Tấn Phát 7 1500
43 Thao 2 1500
44 unknow 1 1500
45 Nguyễn Trung Lâm 24 1500
46 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
47 Jack1e 0 1500
48 Nguyễn Phúc Thọ 2 1500
49 Nguyễn Trinh 1 1500
50 Lê Danh Hiếu 1500