Tên đăng nhập

K28TIN012

Họ và tên

Phan Minh Hùng

Email

minhhungphan1234@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:59:09

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 34 / 35 1053 (-58)
K28 Beginner Contest 05 34 / 37 1111 (-48)
K28 Beginner Contest 04 34 / 35 1159 (-75)
K28 Beginner Contest 03 33 / 33 1234 (-86)
K28 Beginner Contest 02 38 / 38 1320 (-93)
K28 Beginner Contest 01 37 / 40 1413 (-87)
Điểm ban đầu 1500