Tên đăng nhập

quank28tin

Họ và tên

Trần Minh Quân

Email

tranquan1102007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

thèm ăn dái

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:56:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 31 / 35 1215 (-59)
K28 Beginner Contest 05 27 / 37 1274 (-30)
K28 Beginner Contest 04 23 / 35 1304 (-19)
K28 Beginner Contest 03 26 / 33 1323 (-50)
K28 Beginner Contest 02 30 / 38 1373 (-58)
K28 Beginner Contest 01 32 / 40 1431 (-69)
Điểm ban đầu 1500