Tên đăng nhập

DoTrungKien

Họ và tên

GSPVHcute

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-18 3:02:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 02 9 / 10 1434 (-66)
Điểm ban đầu 1500