Tên đăng nhập

KOLinh04

Họ và tên

Trịnh Linh

Email

trinhlinh04.cv@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-17 7:48:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 02 8 / 10 1449 (-51)
Điểm ban đầu 1500