Tên đăng nhập

thinhhiep2001

Họ và tên

Nguyễn Thịnh Hiệp

Email

thinhhiep1105@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 9:39:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 05 37 / 37 1304 (-103)
K28 Beginner Contest 02 36 / 38 1407 (-93)
Điểm ban đầu 1500