Tên đăng nhập

aRroGauNCe

Họ và tên

idkbro

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-10 14:48:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 01 13 / 14 1426 (-74)
Điểm ban đầu 1500