Tên đăng nhập

K28TIN14

Họ và tên

Vũ Minh Huyền

Email

unbeo457@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-05 16:03:33

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 20 / 35 1374 (-15)
K28 Beginner Contest 05 29 / 37 1389 (-74)
K28 Beginner Contest 04 27 / 35 1463 (-85)
K28 Beginner Contest 03 11 / 33 1548 (-10)
K28 Beginner Contest 02 5 / 38 1558 (+84)
K28 Beginner Contest 01 21 / 40 1474 (-26)
Điểm ban đầu 1500