Tên đăng nhập

K28TIN25

Họ và tên

Nguyễn Danh Nhân

Email

nhandzai2k7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

2309

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:07:47

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 26 / 35 1271 (-31)
K28 Beginner Contest 05 21 / 37 1302 (+9)
K28 Beginner Contest 04 26 / 35 1293 (-39)
K28 Beginner Contest 03 24 / 33 1332 (-39)
K28 Beginner Contest 02 32 / 38 1371 (-67)
K28 Beginner Contest 01 30 / 40 1438 (-62)
Điểm ban đầu 1500