Tên đăng nhập

K28TIN10

Họ và tên

Nguyễn Tiến Đạt

Email

nguyentiendath2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:54:56

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 25 / 35 1368 (-51)
K28 Beginner Contest 05 23 / 37 1419 (-46)
K28 Beginner Contest 04 8 / 35 1465 (+60)
K28 Beginner Contest 03 16 / 33 1405 (+0)
K28 Beginner Contest 02 25 / 38 1405 (-37)
K28 Beginner Contest 01 29 / 40 1442 (-58)
Điểm ban đầu 1500