Tên đăng nhập

admin23

Họ và tên

watanabe

Email

xuanloc2999@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 16:59:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 04 35 / 35 1390 (-110)
Điểm ban đầu 1500