Tên đăng nhập

K28TIN18

Họ và tên

Đỗ Hải Lâm

Email

dolam.220607@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:05:31

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 22 / 35 1422 (-45)
K28 Beginner Contest 05 13 / 37 1467 (+12)
K28 Beginner Contest 04 11 / 35 1455 (+29)
K28 Beginner Contest 03 20 / 33 1426 (-38)
K28 Beginner Contest 02 14 / 38 1464 (+18)
K28 Beginner Contest 01 28 / 40 1446 (-54)
Điểm ban đầu 1500