Tên đăng nhập

Mancha27

Họ và tên

Trần Huy Hoàng

Email

hh20102007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-23 13:27:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 05 35 / 37 1396 (-104)
Điểm ban đầu 1500