Tên đăng nhập

K28TIN28

Họ và tên

Nguyễn Trọng Anh Tú

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:55:12

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 23 / 35 1315 (-20)
K28 Beginner Contest 05 17 / 37 1335 (+31)
K28 Beginner Contest 04 28 / 35 1304 (-56)
K28 Beginner Contest 03 21 / 33 1360 (-24)
K28 Beginner Contest 02 31 / 38 1384 (-65)
K28 Beginner Contest 01 27 / 40 1449 (-51)
Điểm ban đầu 1500