Tên đăng nhập

K28TIN28

Họ và tên

Nguyễn Trọng Anh Tú

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:55:12

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500