Tên đăng nhập

helooooo

Họ và tên

Nguyễn Thị Nga

Email

ntnchuyent2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 3:24:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 01 36 / 40 1416 (-84)
Điểm ban đầu 1500