Tên đăng nhập

K28TIN015

Họ và tên

Cao Viết Bảo Khánh

Email

bakamihi@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:04:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 14 / 35 1387 (+35)
K28 Beginner Contest 05 24 / 37 1352 (-32)
K28 Beginner Contest 04 18 / 35 1384 (-8)
K28 Beginner Contest 03 27 / 33 1392 (-72)
K28 Beginner Contest 02 12 / 38 1464 (+37)
K28 Beginner Contest 01 33 / 40 1427 (-73)
Điểm ban đầu 1500