Tên đăng nhập

minhk28tin

Họ và tên

Đặng Đình Minh

Email

minhminh12452@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:56:52

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 29 / 35 1255 (-51)
K28 Beginner Contest 05 28 / 37 1306 (-47)
K28 Beginner Contest 04 21 / 35 1353 (-20)
K28 Beginner Contest 03 25 / 33 1373 (-56)
K28 Beginner Contest 02 23 / 38 1429 (-32)
K28 Beginner Contest 01 24 / 40 1461 (-39)
Điểm ban đầu 1500