Tên đăng nhập

K28TIN09

Họ và tên

Lương Tiến Đạt

Email

luongtiendat2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-16 15:30:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 32 / 35 1205 (-65)
K28 Beginner Contest 05 33 / 37 1270 (-73)
K28 Beginner Contest 04 29 / 35 1343 (-72)
K28 Beginner Contest 02 34 / 38 1415 (-85)
Điểm ban đầu 1500