Tên đăng nhập

K28TIN27

Họ và tên

Nguyễn Anh Tú

Email

natnguyen2152007@gamil.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:04:54

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 13 / 35 1428 (+28)
K28 Beginner Contest 05 18 / 37 1400 (-5)
K28 Beginner Contest 04 22 / 35 1405 (-44)
K28 Beginner Contest 03 19 / 33 1449 (-38)
K28 Beginner Contest 01 18 / 40 1487 (-13)
Điểm ban đầu 1500