Tên đăng nhập

K28TIN27

Họ và tên

Nguyễn Anh Tú

Email

natnguyen2152007@gamil.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:04:54

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500