Tên đăng nhập

k28TIN31

Họ và tên

Đinh Trần Bảo Trâm

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:10:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 30 / 35 1277 (-64)
K28 Beginner Contest 05 16 / 37 1341 (+39)
K28 Beginner Contest 04 25 / 35 1302 (-35)
K28 Beginner Contest 03 32 / 33 1337 (-91)
K28 Beginner Contest 02 22 / 38 1428 (-25)
K28 Beginner Contest 01 26 / 40 1453 (-47)
Điểm ban đầu 1500