Tên đăng nhập

Thlinh04

Họ và tên

Trịnh Hà Linh

Email

trinhhalinhvd2018@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-09 8:03:57

Bài tập đã đạt

1 2 3 180 181

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 02 10 / 10 1382 (-75)
CSLOJ Contest 01 10 / 14 1457 (-43)
Điểm ban đầu 1500