Tên đăng nhập

K28TIN24

Họ và tên

Vũ Đức Minh

Chữ ký cá nhân

.

Đăng ký lúc

2022-10-12 3:18:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 04 31 / 35 1221 (-60)
K28 Beginner Contest 03 31 / 33 1281 (-77)
K28 Beginner Contest 02 29 / 38 1358 (-47)
K28 Beginner Contest 01 39 / 40 1405 (-95)
Điểm ban đầu 1500