Tên đăng nhập

K28TIN20

Họ và tên

Vũ Xuân Lâm

Email

vxlam3008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-03 21:34:20

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 33 / 35 1205 (-75)
K28 Beginner Contest 05 26 / 37 1280 (-24)
K28 Beginner Contest 04 17 / 35 1304 (+36)
K28 Beginner Contest 03 30 / 33 1268 (-68)
K28 Beginner Contest 02 33 / 38 1336 (-66)
K28 Beginner Contest 01 40 / 40 1402 (-98)
Điểm ban đầu 1500