Ai biết làm bài này, cho mình hỏi cách làm được không ạ. Mình xin cảm ơn!

MACHINE 2021-11-11 12:10:06

Một đàn ong mật có N con được đánh số từ 1 đến N, con thứ i(1≤i≤N) có trọng lượng là số nguyên Ai.

Mật Ong (Q.Trị)

Biết rằng nếu một con ong có trọng lượng X thì trong một ngày sản xuất được lượng mật là X∗f(X), với f(X) là số ước dương của X.

Yêu cầu: Hãy tính tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.

Input:

Dòng đầu ghi duy nhất số nguyên dương N. Dòng thứ hai lần lượt A1,A2,...,AN, các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output: Một số duy nhất là tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.

Sample input: 4 1 2 3 4

Sample output: 23

Nguồn: https://lqdoj.edu.vn/problem/matong

Tổng cộng 2 trả lời

MACHINE

Vâng ạ, em cảm ơn lời khuyên của anh ạ!

Trùm CUỐI

Bạn ơi, trước hết bạn đã làm được subtask \#1 và subtask \#2 của bài này chưa? Bạn đừng có chong chong nghĩ thuật toán để làm trọn vẹn một bài nào đó mà phải nghĩ cách "cắn" càng nhiều test càng tốt. Bạn hãy cố gắng làm trọn vẹn được hai Subtask trên đã nhé.