#896. BCNN - Bội số chung nhỏ nhất

ELVIN HAMMOND 2022-02-16 2:08:33

cho em hỏi tại sao test ví dụ lại ra vậy ạ

Tổng cộng 2 trả lời

ELVIN HAMMOND

bài có bị sai test không ạ

ELVIN HAMMOND