Cách xoá tài khoản

Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-06 11:30:16 2020-02-06 11:30:42

Có ai biết cách xoá tài khoản không ạ?

Tổng cộng 5 trả lời

Trùm CUỐI

Hoan nghênh bạn tham gia làm bài trên trang trường mình, Học sinh Chuyên Sơn La rất mong được học hỏi từ các bạn. Mong bạn tích cực làm và nộp bài nữa.

Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long

À dạ khỏi xoá cũng được ạ

Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long

Dạ em chỉ muốn thử nộp mấy bài khó thôi ạ

Trùm CUỐI

Sao lại cần xóa tài khoản vậy bạn?