Chuyên Sơn La PreVOI 2021 Ngày thứ nhất

Contest CSLPreVOI chuẩn bị cho kỳ thi HSGQG (VOI) 2020 - 2021

2020-12-18 6:55:00
2020-12-18 10:00:00

Thông tin và thông báo

Trạng thái Tiêu đề Thống kê
[A] KARA - Karaoke 14 / 27 / 61
[B] CHOCO – Sô cô la 4 / 35 / 44
[C] BOT - Giao thông 0 / 41 / 47