#10080. LOVELYHUG

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: always tle

Đề bài

Rút kinh nghiệm bởi những gì đã xảy ra vào đợt Olympic 30/4 lần trước, các bạn đội tuyển đã cẩn thận hơn với các nhân vật hoá trang xung quanh khi chụp hình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tuy không có bất kỳ siêu anh hùng nào xuất hiện nhưng lại có một bạn nữ đứng giữa phố đi bộ, trên tay cầm một cái bảng có nội dung đại loại là "một cái ôm miễn phí chữa lành". Sau khi thi xong thì không bạn nào lại không muốn được nhận một cái ôm chữa lành cả, tuy nhiên cũng không thể nào cả đám đội tuyển mỗi người lại ôm một cái, nên quyết định không ai lại ôm sẽ là một quyết định đúng đắn.

Hai bạn người Phu Án sau khi nghe có thể sẽ không ai được ôm liền lập tức phản đối, quyết định chọn ra một bạn trong nhóm không muốn ôm ra một bài toán, nếu ai trả lời đúng câu đố đúng và nhanh nhất thì sẽ trở thành người duy nhất được ôm.

TN tuy không thể hiện sự thèm khát được ôm như hai bạn người Phu Án nhưng như đã nói, ai lại chả muốn được nhận một cái ôm chữa lành sau khi thi. TN quyết định sẽ không để cơ hội hiếm có này rơi vào tay hai bạn người Phu Án kia mà sẽ trở thành người được ôm (spoil: TN đã chiến thắng và là người duy nhất đã được ôm).

"Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ thì còn một phố đi bộ nữa, đó là phố đi bộ Bùi Viện. Tưởng sẽ là một phố đi bộ bình thường như phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng thực chất nó lại rất bất thường và là nơi mà các bạn đội tuyển đáng lẽ không nên đi đến sau khi thi. Trên phố đi bộ Bùi Viện có những vị trí bắt mắt cụ thể thú vị, những vị trí bắt mắt cụ thể thú vị này cũng chính là thứ lôi kéo mọi người tới phố đi bộ này. Giả sử coi phố đi bộ Bụi Viện khi nhìn từ trên cao xuống là một hệ tọa độ Đề-Các (Oxy), cho là bạn đang đứng giữa lòng phố đi bộ Bùi Viện và cho điểm bạn đứng có vị trí là (0, 0) , thì xung quanh bạn sẽ có tổng cộng n điểm khác là những vị trí bắt mắt cụ thể thú vị, với điểm thứ i trong n điểm đó có vị trí tại (x_i, y_i) . Câu hỏi là bạn sẽ phải nhìn ít nhất bao nhiêu độ xung quanh nếu chỉ đứng im tại vị trí (0, 0) để có thể nhìn thấy hết toàn bộ n điểm."

Quả là một bài toán căng thẳng, đáng tiếc cho TN là đã dành hết chất xám cho bài thi hồi sáng rồi nên không thể giải được bài toán. Hãy giúp TN trở thành người được ôm!

Dữ liệu vào:

  • Dòng 1: Chứa số nguyên dương n .
  • n dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa hai số nguyên dương x_i y_i .

Dữ liệu ra:

  • In ra một số thực (chính xác đến hàng phần trăm nghìn) là đáp án của bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 0
0 1
1 1
Dữ liệu ra:
90.0000

Giải thích:

test1

Dữ liệu vào:
2
-2 2
2 2
Dữ liệu ra:
90.0000

Giải thích:

test2

Dữ liệu vào:
4
0 2
-2 4
1 3
-2 1
Dữ liệu ra:
81.8699

Giải thích:

test3

Dữ liệu vào:
4
0 1
-1 0
1 0
0 -1
Dữ liệu ra:
270.0000

Giải thích:

test4

Giới hạn:

  • 1 \le n \le 10^5 .
  • -1000 \le x_i, y_i \le 1000 .
  • Bộ dữ liệu đảm bảo các n được cho không trùng nhau và khác (0, 0) .