Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56510 #1083. FOUNTAIN - Đài phun nước Accepted 100 310 ms 4280 K C++ 17 / 948 B Hà Hoàng Hiệp 2021-11-10 8:26:16
#56486 #1083. FOUNTAIN - Đài phun nước Accepted 100 321 ms 3496 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-10 7:36:37
#72201 #1083. FOUNTAIN - Đài phun nước Accepted 100 348 ms 4236 K C++ 17 / 965 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:31:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: