Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#58777 #1197. CHANGESTR - Biến đổi xâu Accepted 100 4745 ms 864 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-22 2:01:21
#5634 #1197. CHANGESTR - Biến đổi xâu Accepted 100 4747 ms 660 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-11 20:05:53
#58929 #1197. CHANGESTR - Biến đổi xâu Accepted 100 5927 ms 672 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-22 16:28:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: