Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#14705 #1350. GUARDS - Bảo vệ Accepted 100 36 ms 460 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-12 15:04:45
#14149 #1350. GUARDS - Bảo vệ Accepted 100 34 ms 388 K C++ 14 / 2 K Bùi Xuân Tùng 2020-11-10 16:05:05
#72146 #1350. GUARDS - Bảo vệ Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:24:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: