Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15335 #1405. GCLEAR - Robot hút bụi Accepted 100 517 ms 74060 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-15 14:12:05
#71940 #1405. GCLEAR - Robot hút bụi Accepted 100 541 ms 74044 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:26:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: